Bolagstips

Den som var ute efter ett bra och effektivt fastighetssystem för några år sedan, fick räkna med att systemet dikterade villkoren för vad man skulle använda sig av i övrigt. Kanske en sanning med modifikation, men faktum är att man ofta var knutna till en viss typ av plattform. Skulle man inte använda sig av den plattform som systemet var tänkt att fungera tillsammans med, kunde man få stora problem. I dagen samhälle är IT-frågor någonting som genomsyrar hela vårt sätt att arbeta och leva. Det är därför inte så konstigt att det nu finns plattformsoberoende fastighetssystem som överlåter beslutet om plattform till kunden. Om någonting skulle vara konstigt i denna fråga, är det att inte fler valt att öppna upp för olika driftsplattformar och ökade integrationsmöjligheter med webben.

Ett av de fastighetssystem som fått stor framgång och viktig uppmärksamhet under senare år, har gjort det möjligt för användaren att köra systemet oavsett man valt, Apache, Linux, Microsoft-plattform eller någonting annat. Vidare har man valt att använda sig av Word press som CMS!

I och med användningen av widgets har man kunnat bana väg för snabb rörlighet och kraftigt förenklade rutiner. I takt med att vi använder oss av mobila enheter i allt större utsträckning, har man från tillverkarnas sida valt att också där hålla sig oberoende. Detta har man gjort genom att anpassa sitt fastighetssystem så att det fungerar på Android och på iOS! Kort och gott har man kommit långt vad gäller att ge kunden vad han eller hon är i behov av.

Egen hemsida

De allra flesta har insett vikten av att ha en hemsida på vilken man kan marknadsföra sin verksamhet och nå ut till potentiella kunder. En hel del pengar läggs varje år på hemsidor och inte minst på hjälp med att få en hemsida att vara integrerad med det system man kör för sin verksamhet. Ett bra fastighetssystem måste kunna interagera med hemsidan man använder sig av. Detta för att man skall kunna få ut så mycket som möjligt av sin hemsida och för att kunna automatisera vissa flöden i syfte att få en effektiv administration och hantering av ärenden.

Det finns olika sätt att få ett system att integreras med den hemsida man använder och man får titta på varje fastighetssystem för att se vilken som är den bästa lösningen i varje tänkbart fall. Om man väljer att skaffa fastighetssystem som är utvecklade för att kunna integreras helt med hemsidan, slipper man en hel del arbete som annars krävs för att man skall få allting att fungera så effektivt och bra som möjligt.

Helhetslösningar

När man endast ansvarar för ett par lägenheter eller lokaler, kan man hålla det mesta i en pärm utan att det blir för krångligt. Skulle det bli några fler kunder har man plötsligt en värld av administration och kundtjänst som skall adresseras och tas omhand på rätt sätt. De moderna fastighetssystemen har kommit som en uppföljare på tidigare alternativ. En av förbättringarna som kan vara till nytta, handlar om att allting nu är på en och samma plats! Man behöver inte gå igenom högar av arkiv för att hitta det man vill få reda på. Allt som är relaterat till en viss kund eller till ett visst objekt, går att hitta på en och samma plats. Fördelen är att man får en tydlig överblick och att man inte kommer att tappa bort någonting i hanteringen av de många avtal som finns.

Funktioner

Det finns olika funktioner och verktyg som man kan vara hjälpt av i sitt arbete. Jobbar man inom uthyrning och fastighetsförvaltning, kan man räkna med att man har en hel del att vinna på effektiva system som håller ordning på allting som finns att veta om såväl fastigheter som service, reparationer, kontrakt och hyresavtal. För många fastighetsägare är ett effektivt system en bra investering som man kan räkna hem inom kort. Det går att effektivisera verksamheten markant genom att samla allting på ett ställe. De funktioner man inte har användning för, kan man dölja eller ignorera. Allt för att man skall få ett system som är anpassat efter de behov man har i sitt yrke.

  • Uthyrning
    Det finns många fördelar med att använda sig av de funktioner som finns i ett fastighetssystem när man skall hyra ut bostäder och lokaler. I och med hel-integrerade lösningar som gör att hemsida och fastighetssystem samspelar, kan du ha koll på antal intresseanmälningar, bostadskö och allt annat du kan behöva ha klart för dig innan det är dags att välkomna en ny gäst i huset. Slipp all manuell hantering av önskemål och kölistor och ägna dig istället åt att skriva kontrakt och göra business!
  • Rapportering
    När man är ute på besiktning inför en utflyttning eller en inflyttning, skall allting in i protokoll och ställas mot eventuella brister före inflyttning. Detta gör man i allmänhet på kontoret där man fyller i blanketter och ärendenummer. Den som använder sig av ett bra fastighetssystem som även hanterar mobila plattformar, kan sköta all sådan rapportering direkt in i det system man använder sig av. På så vis får alla involverade tillgång till rätt information utan dröjsmål och man kan hålla bra koll på allt som händer och sker i företaget. När man har bra rutiner och ett modernt system för verksamhetens administration, kan man vinna en hel del tid som kan läggas på annat inom företaget. En investering som verkligen håller!