Bloggen

Laga bilens växellåda

Om du tror att växellådan på din bil kan vara en komplicerad, är det viktigt att veta att det finns några enkla lösningar som hjälper dig att få det att fungera korrekt. Det är lätt att bli frustrerad genom att tro att växellådan inte fungerar eller att den behöver arbete och dyra reparationer. Om du vet vad du ska leta efter, bör du ha några problem med växellådan på din bil.

Om växellådan gör ovanliga ljud eller om det är problem att parkera, är detta en tydlig indikation på att det är något fel. Växellådan kan behöva smörja lagren. Detta är ofta förknippat med  skador som kommer att behöva repareras så snart som möjligt. Växellådan är en av de vanligaste orsakerna till att en bil går sönder. Börja med att ta bort kopplingen och växellådan tillsammans och ta driv- och broms provenheterna. Kontrollera att växellådan och motorn är i gott skick. Testa sedan växellådan med nöd brytaren för att kontrollera skärningen. När detta är klart, byt ut kopplingen och växellådan och ta sedan vägprovkörningen. Du bör också kontrollera tillståndet för momentomvandlaren, kopplingsspaken och även pinionen. När du känner att växellådan är OK, testa kopplingen och körningen genom att ta vägprovkörningen. Med lite övning kommer du att få kläm på det och bilen kommer att svara snabbt. Glöm inte att också kontrollera skicket på plugg trådarna, kopplingsskivan och drevet och kontrollera även svänghjulet. Det är inte ovanligt att växellådan börjar med en växel och slutar med den andra, om tidpunkten inte är korrekt.

Problemsökning

Växellådsproblem kan hittas, när du gör en inspektion på växellådan. Notera eventuella trasiga bultar, saknade skruvar, lösa bussningar eller andra tecken på eventuella skador. Se till att du märker några delar som är skadade och även hur de ser ut när du byter ut dem. Du bör också notera tecken på skada om lagren är spruckna eller kopplingsskivan eller pinionen inte stängs ordentligt. En tydlig indikation på eventuella skador kan vara från en utsliten övre luckan. När du har bytt ut ut slitna delar, kommer du att kunna kontrollera de elektriska anslutningarna och även oljetrycket i växellådan. Ett annat tecken på ett problem med växellådan är dålig hastighetsmätare avläsningar. Du måste kontrollera signalen, som vanligtvis är ansluten till växellådan. Det kan vara lite knepigt att fixa om det är för löst.

Många blandar ihop en felaktig växellåda med ett felaktigt utväxling. Växellådan är verkligen en enda maskin och det fungerar unisont med vevaxeln. Problemet här är att växlarna kan vara för små och detta kan orsaka vevaxeln att vända snabbare än den borde. Andra tecken på en skadad växellåda inkluderar intermittenta eller bullriga ljud. Problemet kan repareras genom re-timing eller genom att ta bort den sista tanden i växeln. Om du märker några växellåda problem och du är osäker på om det orsakas av dåligt underhåll eller annan anledning, är det första du ska göra att kontakta reparationsserviceföretaget. De kommer att kunna ge dig råd om huruvida din växellåda måste fastställas omedelbart eller om den kan repareras. De kommer också att kunna ge dig råd om vilken typ av reparationssats eller komponent som är nödvändig för att rätta till problemet.

Innan du ens försöker lösa problemet, se till att du har en förståelse för ditt fordons manualer. Reparationsservicen kommer också att kunna ge dig mer information och vägledning om dessa tekniska manualer. I nödfall bör du kunna få tag på fordonets servicehandbok. Om du har upptäckt orsaken till problemet, är den bästa lösningen att söka professionell reparation. Problemet beror ofta på en lös anslutning, skadade eller slitna delar eller brist på smörjning av lagerytorna. Det rekommenderas att du söker en professionell efter en grundlig undersökning av växellådan och efter att du har läst fordonets reparationshandbok.

Fordonsinspiration finns på denna sida forenandemotorsport.se.